UL. GÓRALSKA 32, 59 - 220 LEGNICA
Tel.: 0 76 854 66 12
Tel. kom.: 606 39 44 66
E mail: karolina@jaroszewska.com.pl

Zgodnie z przepisami ustawy o tłumaczach przysięgłych tłumacz zobowiązany jest
do zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności, z którymi zapoznał się
w związku z wykonywanym tłumaczeniem.

Mając powyższe na uwadze, jak również to, iż moimi Klientami są głównie przedstawiciele wolnych zawodów świadczących pomoc prawną, pragnę zapewnić Państwa, iż wszelkie informacje zawarte w dokumentach, których przekładu dokonuję oraz pozyskane w związku z wykonywanym tłumaczeniem objęte są, przeze mnie
oraz osoby ze mną współpracujące, ścisłą tajemnicą.